Miquel Femenias
Coordinador escola de música CIDE 
L'escola de música

El projecte de l'escola de música cide neix amb l'objectiu de formar a tot tipus d'alumnes. Oferim plans d'estudis per infants a partir de 4 anys on de forma lúdica els més menuts agafin estima per la música.

A partir dels 8 anys poden cursar els estudis de música moderna, preparant-se per a realitzar els exàmens de la prestigiosa acadèmia examinadora anglesa ROCKSCHOOL.

També oferim un grapat d’activitats col·lectives en grup reduït, amb la qual es garanteix la qualitat de l’ensenyament. A més, tenim una oferta complementària com campus musicals, tallers de producció d’àudio i un llarg etc.

Instal·lacions
La nostra escola de música està ubicada dins les instal·lacions del col·legi CIDE de Palma.
Concerts i audicions

 

A més de les classes dins les aules, els nostres alumnes duen a terme actuacions en directe on familiars i amics poden presenciar els seus aprenentatges.

Activitats complementaries

 

També com a formació compementaria oferim campus musicals i activitas col·lectives (combos) on els alumnes aprenen com tocar en grup.